Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.jaliati.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van
toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de
gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Deze website wordt door Jaliati Juridisch Adviesbureau beheert. Jaliati streeft ernaar op deze website
altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid is samengesteld, staat Jaliati niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de
informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Jaliati aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed
functioneren van de website.

Alle publicaties en uitingen van Jaliati, zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit de publicaties en
uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar
worden gemaakt, zonder dat Jaliati daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Opgesteld nov. 2020

Winkelwagen