Sociale zekerheidsrecht

Sociale Zekerheidsrecht

Bijna iedereen in Nederland heeft wel eens te maken met het Sociale Zekerheidsrecht.
Het Sociale Zekerheidsrecht regelt namelijk twee hoofdzaken, namelijk de sociale voorzieningen en
sociale verzekeringen waarop u in Nederland aanspraak kan maken. Het zorgt ervoor dat u bij ziekte,
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en of pensioen toch een inkomen heeft.
De bekendste uitkering in nood is de bijstandsuitkering als voorbeeld.

Onder de wetgeving inzake de sociale voorzieningen vallen o.a.:

Onder volksverzekeringswetgeving vallen o.a.:

In Nederland hebben een uitgebreid stelsel aan wetten en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid.
Als onderdeel van het bestuursrecht regelt het Sociaal zekerheidsrecht het geheel aan rechten en verplichtingen van
iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen.
Komt iemand, tijdelijk of blijvend, in financiële moeilijkheden, dan vormt de overheid het vangnet door middel van
sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet (voorheen de Wet werk en bijstand) in werking getreden. Iedereen die kan werken,
maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. Hierin zijn de WWB,  de Wet Sociale Werkvoorziening
en een groot deel van de Wajong als het ware samengevoegd.

Heeft u vragen?

Neemt vandaag nog contact op

Winkelwagen