Wat is een volmacht الوكالة (‘machtiging’– Al wikala)?

Publicatie 30 mei 2022

wikala afbeelding

Wat is een volmacht الوكالة (‘machtiging’– Al wikala)?

De volmacht wordt beschreven in artikel 3:60 lid 1 Burgerlijke Wetboek (BW):

Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

Dus een volmacht is een schriftelijke verklaring waarmee je een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld je ouders, zussen/broers, je partner of een ander familielid, toestaat om een aantal zaken voor en namens jou te regelen. De schriftelijke verklaring is een soort juridische instrument, die kan worden ingezet om bepaalde rechtshandelingen te verrichten. Een andere benaming voor een volmacht is ‘machtiging’.  Gelukkig heeft de wetgeving vernomen, dat je niet altijd alles zelf kan regelen, daarom is de mogelijkheid er om een volmacht te geven aan iemand anders. Partijen bij een machtiging zijn dus de volmachtgever (de persoon die de volmacht geeft) en de volgemachtigde (de persoon die gemachtigd is).

Voor het opstellen en afgeven van een volmacht hoef je niet naar een notaris. Een volmacht moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk;

  1. De volmacht moet schriftelijk opgesteld worden met duidelijk een omschrijvingen, voor wat de volmacht wordt verleend (doel),
  2. de gegevens van de volmachtgever en de volgemachtigde,
  3. duidelijk vermelding van datum, en handtekening
  4. en de duur, hoelang de volmacht geldig is, en
  5. als laatste de aansprakelijkheid van de gemachtigde bij misbruik of het nemen van verkeerde beslissingen moet duidelijk worden vermeld.

Indien de volmachtgever ook financiële bevoegdheden overdraagt aan de gevolmachtigde is het soms wel verstandig om een notaris in te schakelen. De notaris toets namelijk de wilsbekwaamheid van de volmachtgever op het moment dat de volmacht wordt afgegeven. Hiervoor gebruikt de notaris een protocol en kan er eventueel een onafhankelijk arts ingeschakeld worden. Het is zeer belangrijk om officieel vast te stellen dat iemand wilsbekwaam is, want daarmee kun je later problemen voorkomen.  Niemand kan dan achteraf zeggen dat de volmachtgever gedwongen is de volmacht te geven.

De bedoeling van het afgeven van een volmacht, is dat de belangen worden behartigd van de volmachtgever door de volgemachtigde. Denk hierbij bij een erfenis verdelen in het buitenland of een huwelijk voltooien of een huiskopen/verkopen of producten aanschaffen voor een bepaald bedrag.

Het gebeurt weleens dat de gevolmachtigde handelt, buiten de grens van de machtiging. Een voorbeeld: de volmacht is geldig tot 10.000 euro producten te kopen, maar de volmachtigde die voor 25.000 euro producten koopt. In principe mag er juridisch geen overeenkomst tot stand tussen de volmachtigde en derde.

Een ander voorbeeld waar wij (Jaliati) veel de laatste tijd mee te maken krijgen: is dat de volmacht wordt afgegeven om een erfenis te regelen in het buitenland, maar de volmachtigde regelt de erfenis en krijgt het geld van het erf. Helaas komt het alleen nooit bij de volmachtgever aan. Dit is dus een voorbeeld van fraude en misbruik maken van een volmacht. De volmacht moet in deze situatie z.s.m.  ongeldig worden gemaakt.

Er zijn verschillende soorten volmachten (machtigingen):

  • Algemene volmacht (om je gemachtigde namens jouw handelingen uit te laten voeren)
  • Bijzondere volmacht (om je gemachtigde 1 specifieke rechtshandeling te verrichten)
  • Medische volmacht (om je medische wensen vast te leggen)
  • Financiële volmacht (om je financiële zaken te regelen)
  • Notariële volmacht (volmacht die door een notaris zijn opgesteld)

Het einde van de volmacht, kan je schriftelijk bepalen, bijvoorbeeld 3,6 of 12 maanden. Je kunt ook de volmacht schriftelijk ongeldig maken, indien er fraude mee wordt gepleegd of buiten de grenzen wordt gehandeld. De volmachtgever kan de volmacht herroepen (intrekken) en kan de gevolmachtigde de volmacht opzeggen. Ook door overlijden van de volgemachtigde kan de volmacht worden geëindigd

Winkelwagen